FAQ

Page Discussion History

NginxViInstall

Revision as of 00:31, 9 February 2012 by MichaelLustfield (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Contents

Bản phát hành Binary

Những gói biên dịch sẵn cho Linux và BSD

Phần lớn các bản phân phối Linux và BSD đều có Nginx trong các kho ứng dụng và có thể được cài đặt bằng nhiều cách, thường là qua các chương trình quản lý ứng dụng (apt-get trên Debian, emerge trên Gentoo, ports trên FreeBSD, v.v..).

Chú ý rằng những gói này thường là những phiên bản cũ. Nếu muốn sử dụng những tính năng mới nhất và có những bản vá mới nhất, bạn nên biên dịch từ mã nguồn.

Phiên bản dành cho Win32

Hiện tại tác giả Igor đã release phiên bản cho Windows 32 với các bản build nginx của mình. Igor nghĩ không nên release cho Win32 vì người dùng Win32 thường sẽ spam mailing list bằng những câu hỏi dở hơi. Vì vậy tốt nhất nếu bạn đang dùng Windows mà cài Nginx thì hãy chuyển sang Linux trước khi hỏi, vì rất có thể câu hỏi của bạn là rất dở hơi.

Mã nguồn

Có ba phiên bản Nginx hiện hành: Ổn định (0.6.x), Đang phát triển (0.7.x)Cũ (0.5.x). Nhánh đang phát triển có những tính năng mới và bản vá lỗi sớm hơn nhưng cũng có thể gặp lỗi mới. Mỗi khi những thay đổi này ổn định, chúng sẽ được chuyển sang nhánh ổn định. Trong quá trình này, những tính năng mới có thể có hoặc không chuyển.

Thông thường, những bản phát hành ổn định được khuyến nghị nên dùng nhưng những bản phát hành đang phát triển cũng có độ ổn định tương đối.

Tải về mã nguồn chính thức

Xin xem tại trang web của nginx click vào đây.

Xem tất cả các phiên bản

Biên dịch Nginx từ mã nguồn

Sau khi giải nén mã nguồn, chạy những lệnh sau từ cửa sổ dòng lệnh:

./configure
make
sudo make install

Mặc định, Nginx sẽ được cài vào /usr/local/nginx. Bạn có thể thay đổi các thông số cài đặt theo hướng dẫn tại đây.

Tham khảo

Tài liệu gốc bằng tiếng Anh